125 | 130 | 135 | 145 | 145.2 | 150 | 165 | 175 | 175.2 | 205 | 215 | 250 | 255 | 265 | 305 | 315

BESCHREIBUNG 2S 3S 4S 5S 6S
Max. hydraulische Reichweite waagerecht 8,16 m 10,35 m 12,52 m 14,71 m 16,91 m
Max. Huboment (+20°) 20’500 kgm 20’050 kgm 19’580 kgm 19’210 kgm 18’860 kgm
201 kNm 197 kNm 192 kNm 189 kNm 185 kNm
Schwenkbereich Endlos Endlos Endlos Endlos Endlos
Rotationskapazität – Maximale Neigung 8,7 % 8,7 % 8,7 % 8,7 % 8,7 %
Betriebsdruck 352 bar 352 bar 352 bar 352 bar 352 bar
Max. Pumpenleistung 60/100 l/min 60/100 l/min 60/100 l/min 60/100 l/min 60/100 l/min
Öltankkapazität 140 l 140 l 140 l 140 l 140 l
Gewicht des Standardkranes (± 2%) 2’500 kg 2’645 kg 2’785 kg 2’915 kg 3’030 kg